Jumboo sedacie vaky
00,00€
Váš košík je prázdny!
  • 0944 172 755
Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

  1.  Spôsob objednávania 
  2.  Povinnosti predávajúceho 
  3.  Povinnosti kupujúceho 
  4.  Ceny tovaru 
  5.  Termín dodania 
  6.  Spôsob dodania 
  7.  Poštovné 
  8.  Spôsob platby 
  9.  Zrušenie objednávky  
  10. Záruka a reklamácie
 

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu  info@jumboo.sk , kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. 
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. 
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Zľavy za tovar sa vypočítavajú z množstva objednaného tovaru. Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.
Prečiarknutá cena pod našou cenou je bežná cena, ktorá je odporúčaná a nakúpite za ňu tovar v bežných obchodoch. 
Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na našej internetovej stránke. 
K cene tovaru je pripočítané poštovné.

 

5. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 7 dní po obdržaní objednávky. V prípade špecifických požiadaviek na produkty, ktoré nemáme v ponuke a budeme vám schopní ich zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje. O zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.
Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý máme momentálne vypredaný, prípadne bol z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

 

6. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame:

 

7. Doprava

Doprava pre každú vybavenú objednávku zaslanú kuriérom je 6,00 € pre Slovenskú republiku.

Balné neúčtujeme. Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku od 3.7.2009.

POŠTOVNÉ DO ZAHRANIČIA

Zaslanie balíka prostredníctvom Slovenskej pošty do ČR je spoplatnený sumou 12 eur. Pri ostatných krajinách EU zaslanie balíka prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 24 eur. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie po úhrade vopred. Po dohode je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy.

 

8. Spôsob platby

·         dobierka ( v rámci SR)

·         bankovým prevodom na účet

·         prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)

·         hotovosť pri prevzatí tovaru  osobne,  alebo pri platbe kuriérovy

 

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu .

 

9. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@jumboo.sk . Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky
Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. 
Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

 

10. Záruka a reklamácie

Záruka začína bežať dnom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar  je spotrebiteľovi poskytovaná záruka 24 mesiacov. Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na: 

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

- opotrebovanie vnútornej výplne (polystyrenový granulát EPS 100). Z dlhšieho časového hľadiska nastáva čiastočné zmenšovanie, stláčanie, polystyrenového    granulátu.  Deje sa tak bežným používaním produktov.

 

Dňa 22.7. 2013                                                                                                                                                        JUMBOO, s.r.o. , Obchodná 73, 02942 Bobrov